Diensten

Diensten

Gezondheidsrecht

MR werkt kan adviseren over onder andere:

  • Klacht- en tuchtrecht;
  • De geneeskundige behandelingsovereenkomst;
  • Rechten van patiënten;
  • Privacyregels omtrent medische gegevens.

Klacht- en tuchtrecht

BIG-geregistreerde zorgverleners zijn onderworpen aan het medisch tuchtrecht. Indien een patiënt of cliënt een klacht tegen u indient, is dit voor u als beroepsbeoefenaar vaak ingrijpend en emotioneel belastend. Immers, indien een klacht gegrond wordt verklaard kunnen tuchtrechtelijke maatregelen opgelegd worden. MR werkt zorgt ervoor dat de klacht- of tuchtprocedure op betrokken en deskundige wijze wordt gevoerd.

Arbeidsrecht

U wilt zaken betreffende uw personeel goed geregeld hebben. MR werkt kan u adviseren ten aanzien van:

  • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
  • Arbeidsrechtelijke overeenkomsten
  • Arbeidsvoorwaarden en personeelsregelingen
  • Disfunctioneren
  • Ontslag

Kennis delen

Indien u binnen uw organisatie of praktijk uitleg zou willen krijgen over actuele regelgeving in de zorg, bijvoorbeeld het tuchtrecht, kunt u contact opnemen over de mogelijkheden. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief.