Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het in dienst nemen van werknemers op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt minder aantrekkelijk. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Differentiatie WW-premie

Met ingang van 1 januari 2020 moeten werkgever voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproepovereenkomst een 5% hogere WW-premie betalen dan voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indien er sprake is van 1) een schriftelijke arbeidsovereenkomst 2)voor onbepaalde tijd en 3) voor een vast aantal uren, geldt de lagere premie. Deze voorwaarden moeten op de loonstrook zijn vermeld.

De ketenregeling

De ketenregeling wordt verruimd van 2 jaar naar 3 jaar. Dit betekent dat u binnen 3 jaar 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten kunt sluiten. Indien de tussenpoos tussen de arbeidsovereenkomsten 6 maanden of korter is, is er sprake van opeenvolgende overeenkomsten. Op grond van cao’s kunnen andere afspraken gelden.

Transitievergoeding

Indien een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd, geldt altijd een transitievergoeding. De transitievergoeding wordt berekend vanaf de eerste werkdag en bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar.

Oproepkrachten en werknemers met min-max- contracten

Oproepkrachten en werknemers met min-max-contracten hebben na 12 maanden recht op vaste uren. Deze vaste uren worden berekend op basis van het gemiddelde over 12 maanden. De werkgever moet het aantal uren uiterlijk na 13 maanden aanbieden: de werknemer mag het weigeren.
Daarnaast moeten oproepkrachten vanaf 1 januari 2020 uiterlijk 4 dagen van tevoren worden opgeroepen: gebeurt dit niet, dan mag de werknemer het werk weigeren. Indien een oproep 3 dagen of korter van tevoren alsnog wordt ingetrokken, moeten de werknemers wel worden uitbetaald voor het ingeroosterde aantal uren.

Nieuwe ontslaggrond

De WAB voegt een nieuwe ontslaggrond toe aan de bestaande acht ontslaggronden: de cumulatiegrond. Op basis van deze ontslaggrond kunnen meerdere ontslaggronden worden gecombineerd, indien één ontslaggrond alleen geen rechtvaardiging is voor ontslag. Goede dossiervoering is ook dan van belang.

WAB-adviezen

  1. Bent u tevreden over uw tijdelijke werknemers en hebt u vaste formatieruimte? Zet arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd per 1 januari 2020 om naar arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. U betaalt dan de lagere WW-premie. Controleer of de verplichte gegevens op de loonstrook staan vermeld.
  2. U bent verplicht oproepkrachten die op 1 januari 2020 12 maanden of langer werken, voor 1 februari a.s. een aanbod te doen voor een vast aantal uren.

Nog vragen over de gevolgen van de WAB? U kunt vrijblijvend contact opnemen!